Fagprogram: MØT DRAMATIKERNE BAK VINNERTEKSTENE

Arrangementsinformasjon

Nelly Winterhalder, Ellisiv Lindkvist og Tale Næss i samtale med Elin Grinaker

I forbindelse med etableringen av Bergen Dramatikkfestival hadde Cornerstone en åpen utlysning der skrivende ble oppfordret til å sende inn scenetekster. Vi fikk inn hele 68 bidrag som speiler et bredt spenn av ulike formspråk og tematikker. Festivaljuryen har valgt ut tre vinnertekster som presenteres på festivalen:  Storsenter av Nelly Winterhalder, Mørke – fienden i oss av Tale Næss (headwriter) / Kristin Eìriksdottìr / Gianluca Iumiento / Sigbjørn Skåden / Albert Ostermaier, og Oh, Kulturmannen av Ellisiv Lindkvist. I dette arrangementet møter vi Winterhalder, Næss og Lindkvist i en samtale om deres kunstnerskap. Samtalen ledes av Elin Grinaker, som har sittet i juryen sammen med Idun Vik og Miriam Prestøy Lie. Grinaker vil blant annet spørre dramatikerne om hva som dro i gang teksten, hvordan teksten er annerledes på papiret og i scenerommet, og hvilke konvensjoner, tradisjoner og inspirasjoner som er viktige i deres respektive kunstnerskap.


Les mer om festivalen på:
www.bergendramatikkfestival.no | www.cornerstones.no

Kjøp flere billetter til festivalen på:
cornerstone.ticketco.events/no/nb

cornerstone
cornerteateret
dramatikk
fagprogram
festival
bergendramatikkfestival

Restriksjoner

VIKTIG!
Som arrangør plikter vi å ha oversikt over hvem som er tilstede. Vi ber deg derfor fylle ut navn og kontaktinfo ved kjøp. Om du likevel ikke kan bruke billetten eller gir den videre til noen, ber vi deg melde fra til oss på info@cornerstones.no

SMITTEFRI FESTIVAL
Når du kommer på Bergen Dramatikkfestival ber vi deg om at du:
Holder avstand til andre besøkende – minimum en meter
Følg retningslinjene for inn- og utgang
Vær nøye med håndhygiene – håndsprit finnes lett tilgjengelig på teateret
Bruk et papirtørkle eller host i albuekroken om du må hoste
Hold deg hjemme hvis du er syk

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.