Fagprogram: LEDESTJERNER OG SPØKELSER (samtale)

Arrangementsinformasjon

Samtale med Cecilie Løveid, Runa Borch Skolseg og Lillian Bikset, ledet av Siren Leirvåg

I etterkant av visningen av Cecilie Løveids SEMMELWEIS.MATERIALE inviterer vi til en samtale om hvordan ulike generasjoner dramatikere jobber ut fra ulike verdenssyn og estetiske idealer. Samtalen går inn på hvorvidt det er mulig å peke på ulike estetiske paradigmer innenfor sceneteksten de siste 50 årene, hvilke uttrykk og stemmer som har fått spillerom, og hvilke som eventuelt har blitt forsømt. Innunder dette er det naturlig å komme inn på kjønn og forskjellige forståelser av hva dramatikk er og kan være. I panelet sitter dramatikerne Cecilie Løveid og Runa Borch Skolseg, samt kritiker Lillian Bikset. Samtalen vil bli ledet av teaterviter Siren Leirvåg. 

Samtalen er et samarbeid mellom Cornerstone og Levende Kritikk, som er initiert av Anna Watson og Ragnhild Freng Dale. Levende Kritikk setter fokus på nye former for kritikk i det frie scenekunstfeltet i Vest.


Les mer om festivalen på:
www.bergendramatikkfestival.no | www.cornerstones.no

Kjøp flere billetter til festivalen på:
cornerstone.ticketco.events/no/nb

cornerstone
cornerteateret
dramatikk
fagprogram
festival
bergendramatikkfestival

Restriksjoner

VIKTIG!
Som arrangør plikter vi å ha oversikt over hvem som er tilstede. Vi ber deg derfor fylle ut navn og kontaktinfo ved kjøp. Om du likevel ikke kan bruke billetten eller gir den videre til noen, ber vi deg melde fra til oss på info@cornerstones.no

SMITTEFRI FESTIVAL
Når du kommer på Bergen Dramatikkfestival ber vi deg om at du:
Holder avstand til andre besøkende – minimum en meter
Følg retningslinjene for inn- og utgang
Vær nøye med håndhygiene – håndsprit finnes lett tilgjengelig på teateret
Bruk et papirtørkle eller host i albuekroken om du må hoste
Hold deg hjemme hvis du er syk

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.