Fagprogram: HVEM BESTEMMER HVA VI FÅR SE? (samtale)

Arrangementsinformasjon

Samtale med Sven Åge Birkeland (BIT Teatergarasjen), Solrun Toft Iversen (Det Vestnorske), Annika Silkeberg (DNS) og Jørgen Knudsen (Norsk Kulturråd), ledet av Idun Vik  (Bergen Dramatikkfestival)

Hvilke vurderinger ligger til grunn for de kunstneriske valgene bak det som presenteres på ulike scener? I denne samtalen har vi  invitert representanter fra de ledende scenene i Bergen til å dele sine perspektiver: Solrun Toft Iversen, teatersjef for Det Vestnorske Teateret, Sven Åge Birkeland, teatersjef for BIT Teatergarasjen, Annika Silkeberg, husregissør Den Nationale Scene, samt scenekunstkonsulent i Kulturrådet Jørgen Knudsen, som har avgjørende betydning for hvilke prosjekter som får utvikle seg i det frie feltet. Hvilken rolle spiller de ulike aktørene i det scenekunstneriske økosystemet, og hvilke estetiske preferanser ligger til grunn for arbeidet deres? Hva har man til felles, og hva er viktig at får lov til å være ulikt? Og hvordan påvirker dette omgangen med ny scenetekst?


Les mer om festivalen på:
www.bergendramatikkfestival.no | www.cornerstones.no

Kjøp flere billetter til festivalen på:
cornerstone.ticketco.events/no/nb

cornerstone
cornerteateret
dramatikk
fagprogram
festival
bergendramatikkfestival

Restriksjoner

VIKTIG!
Som arrangør plikter vi å ha oversikt over hvem som er tilstede. Vi ber deg derfor fylle ut navn og kontaktinfo ved kjøp. Om du likevel ikke kan bruke billetten eller gir den videre til noen, ber vi deg melde fra til oss på info@cornerstones.no

SMITTEFRI FESTIVAL
Når du kommer på Bergen Dramatikkfestival ber vi deg om at du:
Holder avstand til andre besøkende – minimum en meter
Følg retningslinjene for inn- og utgang
Vær nøye med håndhygiene – håndsprit finnes lett tilgjengelig på teateret
Bruk et papirtørkle eller host i albuekroken om du må hoste
Hold deg hjemme hvis du er syk

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.